Pouzar

On Line rezervace - Fitness Pouzar

Novinky & Aktuality


Koronavir- otevření 17.5.2021

15. 05. 2021


Základní podmínka vstupu do prostoru vnitřního sportoviště (dále jen provozovna nebo sportoviště)

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 5 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování, nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19). Tyto osoby se mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovišti, nebo se mohou testovat přímo u provozovatele sportoviště.

Kolik osob může být najednou na sportovišti

  1. Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 ma zároveň provozovatel neumožní více než 10 osob na takovém sportovišti.
  2. Personál fitness centra se do tohoto počtu nepočítá.
  3. Odstupy mezi cvičícími osobami musí být min. 2 metry, pokud se dále neuvádí jinak.
  4. Ve skupině mohou být maximálně dvě osoby a pro takovou dvojici platí, že cvičící mohou mít při skupinové aktivitě fyzický kontakt, mohou používat stejné pomůcky nebo jsou ve vzdálenosti menší než 2 metry (např. sportovní tanec, bojové sporty, míčové sporty…). Za skupinovou aktivitu tedy nejsou považována stacionární cvičení s minimálním odstupem dvou metrů, s vlastními pomůckami, bez fyzického kontaktu a bez střídání míst (jóga, pilates, posilovací formy cvičení, spinning, alpinning apod.) Pro tyto aktivity platí obecná pravidla pro maximální kapacitu sportoviště (1 osoba na 15m2 a maximálně 10 osob na sportovišti).

Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?

Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

  1. Při výkonu fyzického tréninku musí mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem
  2. Výjimku z nošení ochranných prostředků má pouze sportovec, připravující se v rámci svého zaměstnání či výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovních akci, které nejsou zakázány.


Rozvrhy lekcí Ceník služeb